Doelstelling

De stichting heeft ten doel sinds de oprichting op 28 februari 1989:
Het zonder winstoogmerk bevorderen en uitwisselen van kontakten tussen alle bij de bouw betrokken personen ondernemingen en instellingen die lid zijn van onze Bouwsociëteit, hetzij door ons bestuur zijn uitgenodigd aan de activiteiten deel te nemen.
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het organiseren van periodieke bijeenkomsten

- het houden van lezingen en het geven van voorlichting betreffende onderwerpen aangaande de bouw, evenals het verrichten van daarbij behorende nevenactiviteiten.

Run 4250
5503LL Veldhoven
telefoon 040 - 244 17 56
e-mail  info@bouwsocieteitzob.nl
bankrekening  ABN AMRO Bank 52.83.13.428
Twitter - LinkedIn

Powered by www.bouwloket.com