Contributie

Met ingang van 1-1-2012 is de betalingsregeling als volgt:
- afmelden kosteloos tot donderdag voorafgaande aan de bijeenkomst tot 24.00 uur
- Leden die zich alleen hebben opgegeven voor de inleiding en niet of te laat afmelden krijgen een rekening van € 30,--
- Leden die zich hebben opgegeven voor de inleiding en het buffet/diner en niet blijven dineren krijgen een rekening van € 40,--.
- Leden die zich hebben opgegeven voor de inleiding en het buffet/diner en niet of te laat hebben afgemeld krijgen een rekening van € 60,--.

Kosten diner/buffet (inclusief drankjes) voor leden:
€ 37,50,-- .

Kosten gast of meerdere personen van een lidbedrijf:

- € 20,-- voor ontvangst en lezing.

- € 40,-- voor deelname aan diner/buffet

Jaarcontributie:

- bedraagt m.i.v. 2013 €275,-- per jaar voor 6 bijeenkomsten; dit is inclusief de ontvangst met een hapje en een drankjes en de inleiding.
- eenmalig entreebedrag ad € 115,--.
- vanaf 2014 mogelijkheid voor een 2e lidmaatschap tegen een gereduceerd tarief van 50% van het huidige contributiebedrag ad € 275,--.

Opzegtermijn lidmaatschap:
De opzegtermijn van het lidmaatschap is 3 maanden. Men kan schriftelijk opzeggen per einde van het kalenderjaar.

Run 4250
5503LL Veldhoven
telefoon 040 - 244 17 56
e-mail  info@bouwsocieteitzob.nl
bankrekening  ABN AMRO Bank 52.83.13.428
Twitter - LinkedIn

Powered by www.bouwloket.com