Bijeenkomsten 2017


De bijeenkomsten in 2018 zullen plaats vinden op:

  • 5 februari
  • 23 april
  • 25 juni
  • 3 september
  • 29 oktober
  • 26 november.

Bijeenkomst d.d. 20-2-2017

De toekomst van de stad.

De presentatie van Elphi Nelissen zal gaan over de Toekomst van de Stad. Ze zal de luisteraar mee nemen in haar dromen over die toekomst en vertellen over de ontwikkelingen die gaande zijn op dat gebied. Vorig jaar heeft ze het initiatief genomen om binnen nu en vijf jaar een Slimme Wijk in Brabant te realiseren, waarin nieuwe, slimme technologie wordt geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke wijk. Die droom wordt werkelijk in ‘Brainport Smart District’ een nieuwe wijk tussen Eindhoven en Helmond. De wijk biedt de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe bouwmethoden, energieopwekking en opslag, vervoersconcepten en onderzoek te doen naar veiligheid en gezondheid. Een nieuw vorm van samenleving is niet langer een ambitie, maar een werkelijkheid in 2021 die daarna continu zal worden aangepast aan veranderende omstandigheden en technologieën.

Bijeenkomst d.d. 8-5-2017

Bouwen aan een beter Eindhoven.

Eindhoven staat nationaal en internationaal bekend als innovatieve stad, het hart van de Brainportregio. We creëren hier oplossingen met technologie en design die de wereld beter en mooier maken. Dat willen we ook graag terugzien in de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad. We gaan voor een Smart City, waar de leefruimte op een duurzame manier is afgestemd op de moderne behoeften van de inwoners. Die ambities gelden zowel voor wonen, werken, openbare ruimte en bereikbaarheid. Dat vraagt om een creatieve blik van architecten, bouwers en ontwikkelaars en om een goede samenwerking met de overheid. Wethouder Yasin Torunoglu van de gemeente Eindhoven vertelt tijdens deze bijeenkomst meer over zijn kijk op het bouwen aan een beter Eindhoven.

Bijeenkomst d.d. 26-6-2017

Big Data.

Tijdens deze inleiding neemt Ingrid Janssen u mee naar de wereld van Big Data. Het werken met big data begint ook in de bouw- en vastgoedsector aan terrein te winnen. De tijd van fingerspitzen maakt plaats voor slimme toepassingen van data bij de beantwoording van nieuwe vraagstukken in de gebouwde omgeving. Maar hoe werkt dit? Wat kan er allemaal? En wat kan er niet? Ingrid zal laten zien hoe we steden slimmer kunnen maken door data over de stad, haar gebouwen en haar gebruikers beter te benutten.

Bijeenkomst d.d. 6-9-2017

Excursie Strijp-S.

Strijp-S is een gebied met vele gezichten. Na een inleiding door Thom Aussems starten we vanuit de Apparatenfabriek met de rondleiding. Even binnen gluren bij de Ontdekfabriek. Langs restaurant Wynwood (begane grond Gerard) naar de Urban Shopper. Onder de Leidingstraat even het verhaal vertellen over de 'voorgenomen sloop' in het stedenbouwkundig plan. En de twee spectaculaire plannen in ontwikkeling: de leapfrog en de groene, verticale toren. Langs de skaters, BMX'ers naar de Vershal in het Veem. Als we tijd hebben: even naar de 6e verdieping waar de Expo HONDERD loopt. Ruimte opsnuiven van de hallen op de begane grond van het Klokgebouw.

Bijeenkomst d.d. 27-10-2017

Uitreiking Dirk Roosenburgprijs 2017 bij het Natlab in Eindhoven in samenwerking met Architectuurcentrum Eindhoven.

Bijeenkomst d.d. 27-11-2017

Technologieën van verandering: stedenbouw en innovatie.

Hoe ziet stedenbouw eruit wanneer steden en technologie, fysiek en virtueel vermengen? Wat zijn de winnende elementen van het plan (het eerste stadsdeel ter wereld dat volledig vanuit het internet wordt bedacht en gebouwd) van Sidewalk labs (dochterbedrijf van Google) als big data analytics, people-centered design, sensoring, privacy-by-design en platformisering en hoe komen zij samen in een visie op de steden van de toekomst? Laat u deze avond rondleiden in de potentiële nieuwe wereld van de stedenbouw door Mark van der Net – programmeur en architect (TU/e) – en sinds 2013 onder de naam OSCity ( Open Source City ) actief in het dynamische veld van smart urbanism met big data onderzoeken, exposities, installaties, platforms en lezingen aan onder andere de ETH te Zurich en Cornell University, New York.

Run 4250
5503LL Veldhoven
telefoon 040 - 244 17 56
e-mail  info@bouwsocieteitzob.nl
bankrekening  ABN AMRO Bank 52.83.13.428
Twitter - LinkedIn

Powered by www.bouwloket.com