Bijeenkomsten 2018


De bijeenkomsten in 2018 zullen plaats vinden op:

  • 5 februari
  • 16 april
  • 2 juli
  • 3 september
  • 22 oktober
  • 26 november.

Bijeenkomst d.d. 20-2-2017

De toekomst van de stad.

De presentatie van Elphi Nelissen zal gaan over de Toekomst van de Stad. Ze zal de luisteraar mee nemen in haar dromen over die toekomst en vertellen over de ontwikkelingen die gaande zijn op dat gebied. Vorig jaar heeft ze het initiatief genomen om binnen nu en vijf jaar een Slimme Wijk in Brabant te realiseren, waarin nieuwe, slimme technologie wordt geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke wijk. Die droom wordt werkelijk in ‘Brainport Smart District’ een nieuwe wijk tussen Eindhoven en Helmond. De wijk biedt de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe bouwmethoden, energieopwekking en opslag, vervoersconcepten en onderzoek te doen naar veiligheid en gezondheid. Een nieuw vorm van samenleving is niet langer een ambitie, maar een werkelijkheid in 2021 die daarna continu zal worden aangepast aan veranderende omstandigheden en technologieën.

Bijeenkomst d.d. 8-5-2017

Bouwen aan een beter Eindhoven.

Eindhoven staat nationaal en internationaal bekend als innovatieve stad, het hart van de Brainportregio. We creëren hier oplossingen met technologie en design die de wereld beter en mooier maken. Dat willen we ook graag terugzien in de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad. We gaan voor een Smart City, waar de leefruimte op een duurzame manier is afgestemd op de moderne behoeften van de inwoners. Die ambities gelden zowel voor wonen, werken, openbare ruimte en bereikbaarheid. Dat vraagt om een creatieve blik van architecten, bouwers en ontwikkelaars en om een goede samenwerking met de overheid. Wethouder Yasin Torunoglu van de gemeente Eindhoven vertelt tijdens deze bijeenkomst meer over zijn kijk op het bouwen aan een beter Eindhoven.

Bijeenkomst d.d. 26-6-2017

Big Data.

Tijdens deze inleiding neemt Ingrid Janssen u mee naar de wereld van Big Data. Het werken met big data begint ook in de bouw- en vastgoedsector aan terrein te winnen. De tijd van fingerspitzen maakt plaats voor slimme toepassingen van data bij de beantwoording van nieuwe vraagstukken in de gebouwde omgeving. Maar hoe werkt dit? Wat kan er allemaal? En wat kan er niet? Ingrid zal laten zien hoe we steden slimmer kunnen maken door data over de stad, haar gebouwen en haar gebruikers beter te benutten.

Bijeenkomst d.d. 6-9-2017

Excursie Strijp-S.

Strijp-S is een gebied met vele gezichten. Na een inleiding door Thom Aussems starten we vanuit de Apparatenfabriek met de rondleiding. Even binnen gluren bij de Ontdekfabriek. Langs restaurant Wynwood (begane grond Gerard) naar de Urban Shopper. Onder de Leidingstraat even het verhaal vertellen over de 'voorgenomen sloop' in het stedenbouwkundig plan. En de twee spectaculaire plannen in ontwikkeling: de leapfrog en de groene, verticale toren. Langs de skaters, BMX'ers naar de Vershal in het Veem. Als we tijd hebben: even naar de 6e verdieping waar de Expo HONDERD loopt. Ruimte opsnuiven van de hallen op de begane grond van het Klokgebouw.

Bijeenkomst d.d. 27-10-2017

Uitreiking Dirk Roosenburgprijs 2017 bij het Natlab in Eindhoven in samenwerking met Architectuurcentrum Eindhoven.

Bijeenkomst d.d. 27-11-2017

Technologieën van verandering: stedenbouw en innovatie.

Hoe ziet stedenbouw eruit wanneer steden en technologie, fysiek en virtueel vermengen? Wat zijn de winnende elementen van het plan (het eerste stadsdeel ter wereld dat volledig vanuit het internet wordt bedacht en gebouwd) van Sidewalk labs (dochterbedrijf van Google) als big data analytics, people-centered design, sensoring, privacy-by-design en platformisering en hoe komen zij samen in een visie op de steden van de toekomst? Laat u deze avond rondleiden in de potentiële nieuwe wereld van de stedenbouw door Mark van der Net – programmeur en architect (TU/e) – en sinds 2013 onder de naam OSCity ( Open Source City ) actief in het dynamische veld van smart urbanism met big data onderzoeken, exposities, installaties, platforms en lezingen aan onder andere de ETH te Zurich en Cornell University, New York.

Bijeenkomst d.d. 5-2-2018

Sociale innovatie door samenwerking in de MRE.

Staf Depla staat in Eindhoven bekend als voorvechter voor sociaal ondernemerschap. Vanwaar deze voorkeur? Politiek gedreven? Hoe kan de overheid bedrijven helpen om sociaal ondernemerschap te omarmen zonder dat het ten koste gaat van haar bedrijfsvoering? Heeft het wel zin om sociaal te ondernemen, zeker bij een aantrekkende markt? Eind 2017 won Springplank de prestigieuze Social Innovation Award. Zij helpen mensen zonder werk en woning aan het werk in nauwe samenwerking met Sint Trudo? De aanpak van Sprinkplank slaat aan en wordt inmiddels in meerdere steden gebruikt. Op welke wijze is deze aanpak anders dan andere methoden? Op welke wijze kan sociaal ondernemerschap vanuit zakelijk perspectief bedrijven verder brengen? Thijs zit eveneens in het bestuur bij Stichting Koenraed; een stichting die bedrijven ondersteund in sociaal ondernemen. Deze en meer vragen zullen worden besproken tijdens een interactieve bijeenkomst.

Bijeenkomst d.d. 16-4-2018

De energietransitie voor en na 2030.

De energietransitie staat hoog op vele agenda’s maar de focus ligt vaak op 2030. We redeneren vanuit energieschaarste en praten in termen van reductie: van het energieverbruik, van de CO2 emissies en van de luchtvervuiling. Het debat is uiteraard belangrijk en er lijkt een beweging in gang te zijn gezet. In 2030 voorziet men echter een wereld van energieovervloed, alleen niet altijd op het juiste moment. Universiteiten werken aan oplossingen om dit probleem op te lossen. Hoe ziet een wereld van energieovervloed uit en wat voor oplossingen komen erbij kijken? Maar belangrijker nog: wat moeten beslissers, bouwers, bewoners hier nú mee? De inleiding wordt verzorgd door Laetitia Ouillet die sinds 1 juni 2016 benoemd is tot directeur van de Strategic Area (SA) Energy op de TU in Eindhoven. Ze geeft daar vorm aan de acquisitie van nieuwe onderzoeksopdrachten. Ze maakt zich hard voor programma- en consortiumvorming met externe partijen, met een focus op het vergroten van de (externe) 3e geldstroom, de Brainport-regio, de Nederlandse overheid en het Europese investeringsprogramma Horizon 2020.

Bijeenkomst d.d. 2-7-2018

De ontwikkeling van Helmond.

Frans Stienen is vier jaar wethouder in de gemeente Asten geweest en twaalf jaar in de gemeente Helmond. Hij heeft in de loop der jaren een brede portefeuille gehad met onderwerpen als milieu, openbare werken, sport, cultuur, marketing en grondzaken, maar is al vele jaren nauw betrokken in Helmond en de regio bij de planning en realisatie van woningbouw. Als onlangs vertrokken oud-wethouder en oud-voorzitter van veel overlegorganen in de Regio Eindhoven zal hij in zijn inleiding ingaan op de ontwikkeling van de stad Helmond en de soms taaie samenwerking in de Regio Eindhoven, waarbij de woningbouwopgave centraal zal staan.

Bijeenkomst d.d. 3-9-2018

Duurzame verstedelijking in de Brainportregio.

Dr. Cees-Jan Pen is lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen en is tevens lid van SER Brabant. Hij publiceert veelvoudig en schrijft columns in regionale media en Cobouw, Binnenlands Bestuur, Stadszaken en Bouwkennis. Cees-Jan Pen werkt al jaren op het grensvlak van regionaal en ruimtelijk economisch onderzoek en de praktijk en streeft ernaar bruggen te slaan tussen beide werelden. Cees-Jan heeft 15 jaar ervaring vanuit zowel de overheid als de adviessector met onderzoek en advies in stad en regio. Hij is deskundig op het gebied van verduurzaming (en circulaire) werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en winkels), (binnen)stedelijke en regionale economie, vestigingsklimaat en vastgoed. Hij houdt zich momenteel bezig met ondernemende binnensteden, circulaire economie, transformatie, herbestemming en leegstand. Verduurzaming van de vastgoedsector en het onderkennen en centraal stellen van de vraag van bedrijven is zijn passie.

Run 4250
5503LL Veldhoven
telefoon 040 - 244 17 56
e-mail  info@bouwsocieteitzob.nl
bankrekening  ABN AMRO Bank 52.83.13.428
Twitter - LinkedIn

Powered by www.bouwloket.com