Bestuur

Bestuurssamenstelling vanaf 1-1-2018

Het bestuur is als volgt samengesteld: Maarten van Ham (Huybregts Relou) - voorzitter, Frank Willems (WillemsenU) - vicevoorzitter, Hans Geertman (VB Bouwgroep) - penningmeester, Timon van der Horst (BPD) - lid, Henk van de Laak (thuis) - lid, Robert-Jan Bekkering (ERA Focus Makelaars) - lid.
Run 4250
5503LL Veldhoven
telefoon 040 - 244 17 56
e-mail  info@bouwsocieteitzob.nl
bankrekening  ABN AMRO Bank 52.83.13.428
Twitter - LinkedIn

Powered by www.bouwloket.com